thim advanced learning platform
Leren voor professionals

Maas en meer staat voor een hoogwaardig en inhoudelijk cursusaanbod. THIM staat voor een innovatieve en ondernemende leeromgeving. Wij bundelen de krachten en bieden u het beste wat er op het gebied van na- en bijscholing voor professionals in de zorg te krijgen is. U kunt bij ons ook terecht met het STAP budget.
Kijk hieronder voor ons aanbod. Wij hopen u snel bij ons te kunnen ontvangen.


FYSIO-
THERAPIE
Cursussen met accreditatie
in het register Algemeen
Fysiotherapeut


MANUELE
THERAPIE
Cursussen met accreditatie
in het register
Manuele Therapie


KINDER-
FYSIOTHERAPIE
Cursussen met accreditatie
in het register
Kinderfysiotherapie


SPORT-
FYSIOTHERAPIE
Cursussen met accreditatie
in het register
Sportfysiotherapie


PEER
COACHING
Peer coaching
ten behoeve van
plus-programma'sLOGOPEDIE
Cursussen en
opleidingen specifiek
voor LogopedistenOPLEIDINGEN
Informatie over onze
opleidingen
SPORT
Cursussen voor
sporttrainers, sportfysio-
therapeuten en coaches

thimban1152