Kwetsbare ouderen en training

In samwerking met CIVA, organiseren wij deze cursus. 

Logo Scholing Zuid Limburg

Inhoud

De groep kwetsbare ouderen, al dan niet met co-morbiditeiten, wordt steeds groter wat ook zijn uitwerking heeft of de patiëntenpopulatie van de fysiotherapeut.

Kwetsbaarheid, gezondheid en bewegen zijn kernbegrippen voor de fysiotherapeut bij deze populatie en zijn duidelijk aan elkaar gerelateerd.
De problematiek omtrent de kwetsbare ouderen is multidimensionaal, het kan zowel het fysieke, mentale, sociale en emotionele domein beslaan. Kwetsbaarheid is echter wel een zeer dynamische status en kan door juiste interventie strategieën positief beïnvloed worden.

Het is belangrijk om kwetsbaarheid bij ouderen tijdig te signaleren om hierop adequaat te reageren middels interventies.
Voor de fysiotherapiepraktijk is het momenteel belangrijk om handvaten te verkrijgen met betrekking tot de kwetsbare ouderen zodat deze specifiek benaderd (klinimetrisch en interventioneel) kunnen worden.

Doelgroep
Fysiotherapeuten

Doelstelling
Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. de kwetsbare ouderen specifiek gericht op: de complexiteit van kwetsbaarheid en sarcopenie alsmede klinimetrie en interventies.

Inhoud
• Kwetsbaarheid
• Sarcopenie
• Verouderingsprocessen 
• Klinimetrie
• Inspanningsfysiologie:
• Uithoudingsvermogen en kracht,
• Medicatie en invloed op de inspanningsfysiologie,
• Huidige wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot interventies en kwetsbare ouderen,
• KNGF-beweeginterventie Kwetsbare Ouderen,
• Casuïstiek

Toetsing
Deze cursus kent geen formele toetsing. U komt in aanmerking voor een certificaat bij volledige aanwezigheid. 
Datum
Woensdag 22 mei  2019 8.45 - 17.00 uur

Docent
Bas Pierik MSc en Jochem van Schalkwijk MSc, fysiotherapeuten

Investering
€ 295,00, incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Deelnemers
Min. 12 maximaal 24

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2, Nieuwegein

Accreditatie (via CIVA)
7 punten voor de registers algemeen fysiotherapeut

evenement eigenschappen

Startdatum 22-05-2019
Einddatum 22-05-2019
Sluitingsdatum 22-05-2019
Prijs per persoon € 295,00