Patiënt Specifieke Goal-setting methode

Inleiding
Cliëntgerichte zorg in de fysiotherapie betekent dat we samen met de cliënt/patiënt op zoek moeten gaan naar diens (hulp)vraag, doelen, en samen beslissingen moeten nemen over de behandeling. Betrekken van de patiënt bij de behandeling verhoogt diens bewustzijn, motivatie en tevredenheid en draagt uiteindelijk bij aan een beter behandelresultaat.
Om het ‘goal setting’ proces - dat wil zeggen het proces van vraagverheldering, doelen stellen, behandelplan maken, en evalueren - op een efficiënte en cliëntgerichte manier te ondersteunen, is de Patiënt- Specifieke Goal-setting methode (PSG) ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op het veelgebruikt meetinstrument, de PSK, en samen met fysiotherapeuten uit de praktijk én patiënten tot stand gekomen.
De PSG maakt een cliëntgerichte benadering en maatwerk voor uw cliënten/patiënten mogelijk.

Anita StevensHet proefschrift van Anita Stevens vormde het uitgangspunt voor deze cursus.

Doelstelling

Einddoel: De deelnemer kan de PSG gebruiken om op een gestructureerde wijze, de cliënt/patiënt actief te betrekken in het proces van ‘goal-setting’ en daarmee cliëntgerichte fysiotherapie bieden.

Subdoelen:
De deelnemer:
- kent de inhoud van de PSG en is in staat deze toe te passen
- kan de PSG volledig integreren in het Fysiotherapeutisch Methodisch Handelen (FMH)
- is in staat om op een cliëntgerichte wijze te communiceren in het proces van ‘goal-setting’
- is in staat om met behulp van de PSG cliëntgerichte fysiotherapie te bieden

Inhoud
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en is vooral praktisch en interactief van aard. Het toepassen van de PSG bij eigen patiënten in uw eigen praktijk, het zogenaamde werkplekleren, neemt in deze cursus een belangrijke plaats in. In de bijeenkomsten gaat u met zelf opgenomen video’s en intervisie aan de slag om u deze methode eigen te maken. In uw voorbereiding kunt u meer te weten komen over de theoretische achtergronden van de PSG.

Klik op het plaatje voor een filmpje over de PSG
Fysioenpatient700

Data
Drie dagdelen met enige tijd er tussen. 

Docenten
Dr. Anita Stevens, onderzoeker, senior-docent, Faculteit Gezondheidszorg. Zuyd Hogeschool, Heerlen

Anita Stevens120Investering
€ 400,00 incl. digitaal studiemateriaal en broodje voor het naar huis gaan

Locatie
In overleg, eventueel op onze locatie

Deelnemers
Max 12

Accreditatie
15 punten voor register Algemeen (via Zuyd)

evenement eigenschappen

Startdatum 15-12-2020
Einddatum 07-12-2020
Sluitingsdatum 01-12-2020
Prijs per persoon € 400,00
Locatie THIM, hogeschool