Complexe pijn in de eerstelijn; theoretische inzichten vertalen naar de praktijk

Inleiding
In de afgelopen jaren is ons begrip van complexe pijn sterk toegenomen. Met name het neurowetenschappelijk onderzoek naar de ‘psychoneuroimmunologische’ aspecten van pijn hebben ervoor gezorgd dat we nu beter weten hoe hulpverleners als fysiotherapeuten hun hulpverlening zouden moeten vormgeven. Effectonderzoeken hebben bevestigd dat deze ‘nieuwe manier’ van denken over pijn vruchtbaar is en dat mensen met complexe pijnklachten (aspecifieke rugpijn, nekpijn, artrose-gerelateerde pijn) van deze benadering kunnen profiteren.

Het is duidelijk dat bewegen, educatie en leefstijlfactoren als voldoende slaap en gezonde voeding belangrijke ingrediënten zijn van een effectieve behandeling voor mensen met dit type pijnklachten. Hoe dit in de eerstelijnspraktijk te implementeren is echter nog een uitdaging. Over dit laatste gaat deze cursus. Aan de hand van concrete casuïstiek worden de implicaties van een nieuwe manier van denken over pijn concreet vertaald naar de alledaagse praktijk.

Doelstelling
Einddoel: Aan het einde van de cursus beschikken deelnemers over een ‘state-of-the-art’ overzicht over de psychoneuroimmunologische aspecten van complexe pijn en kunnen zij deze toepassen in concrete praktijksituaties.

Planning en inhoud
Ochtend
- Psychoneuroimmunologie van pijn: een state-of-the-art overzicht
- Educatie bij mensen met complexe pijn: theorie en praktijk

Middag
- Bewegen en pijn: beweeginterventies op maat
- Innovatieve wegen: visuele en tactiele input als onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling

Kijk hier naar de promotiefilm van de cursus!
Klik op het plaatje voor een filmpje over chronische pijn

Tamethebeastkleiner

Data
Donderdag 17 december 2020, 9.45-18.00 uur

Docenten
Amarins Wijma, PT, MSc, Hester den Bandt MMT, PHd-researchers Pain in Motion

AmarinsWijna120HdBvierkantZW120

Investering

€ 285 incl. lunch en digitaal studiemateriaal 

Locatie
Hogeschool THIM, Nieuwegein

Deelnemers
Max 24

Accreditatie
Geacrediteerd met 7 pnt voor registers algemeen fysiotherapeut, manueeltherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en  Keurmerk

evenement eigenschappen

Startdatum 17-12-2020
Einddatum 17-12-2020
Sluitingsdatum 17-12-2020
Prijs per persoon € 285,00
Locatie THIM, hogeschool