Vocal massage en larynx facilitatie

Inleiding
Zangers en mensen die veel spreken voor groepen ontwikkelen nogal een overbelastingsklachten van de stem. De stem wordt vermoeid en wellicht hees of schor. Vocal massage bestaat uit het toepassen van technieken om de spieren van het gelaat, hals en nek te fasciliteren danwel te sederen teneinde de stem te verbeteren en stemproblemen te voorkomen. Het bewegen van de larynx, of eigenlijk het mobiliseren en faciliteren, kan ook bijdragen aan een betere stem.  

Doelstelling

Einddoel:
Aan het eind van de cursus kan de deelnemer een doelgerichte vocal massage geven.

Subdoelen:
• De cursist kent de anatomie en fysiologie van de stem en de omringende musculatuur;
• De cursist kent het domein van de KNO-arts, de orofaciaal fysiotherapeut en de logopedist
   bij stemproblematiek;
• De cursist herkent de signalen wanneer een KNO-arts, orofaciaal fysiotherapeut of Logopedist te raadplegen;
• De cursist kan de problemen beschrijven die voorkomen bij zangers met stemklachten;
• De cursist kan een sederende massage uitvoeren van de spieren in het keel-, nek- en kaakgebied;
• De cursist kan een stimulerende massage uitvoeren van de spieren in het keel-, nek- en kaakgebied;
• De cursist kan de Larynx in verschillende richtingen bewegen teneinde de stem te beïnvloeden;
• De cursist kan een zanger adviseren op het gebied van houding en positie teneinde de besproken spieren
   te beïnvloeden.

Larynx 400
Planning en cursusinhoud


Dag 1: ochtend
• Voorstellen
• Anatomie en fysiologie van de zangstem
• De aandoeningen van de zangstem
• Het domein van de KNO-arts, wanneer adviseren om naar de arts te gaan

Dag 1: middag
• De theorie van massage en palpatie
• De opbouw van musculatuur en hoe deze te beïnvloeden
• Praktisch oefenen.

Dag 2: ochtend
• Korte recap anatomie en fysiologie
• Bewegingsonderzoek van de Cervicale wervelkolom (CWK)
• Houdingsinstructie, analyseren van de houding
• Leren voelen en palperen van benige structuren en de nek.

Dag 2: middag
• De Larynx en het bewegen van de Larynx
• Massage en intra-oraal rekken van de spieren in het gelaat

Dag 3
Ochtend 
• Spieren in de nek, palperen en masseren
• Spieren in de hals, palperen en masseren

Middag
• Herhaling en individuele feedback
• Ontspanningsoefeningen
• Casuïstiek
Data
Zaterdagen 11, 18 en 25 september 2021, 9.30 - 16.30 uur

Docenten
Dennis Kox, KNO-arts Vijfmeren kliniek
Saskia Vrickx, orofaciaal fysiotherapeut, fysio de hoofdzaak Woerden, intervisie coach en bestuurslid NVOF (orofaciaal)

Saskia VrickxVK 120datum:20180726 / locatie: Vondelweg 999 Haarlem/ Ziekenhuis: Spaarne GasthuisLange Frans en Dennis KoxACHTERGROND/ CONTEXTIn het kader van administratielast – laat dokters dokteren – heeft de Federatie Lange Frans gevraagd een rap te maken over administratielast.  (inclusief videoclip). Hij gaat deze maken samen met KNO-arts Dennis Kox. Denk bij administratielast aan: ICT-problematiek zoals systemen die niet gekoppeld zijn. Dubbele invoer, gemiste gegevens. Maar ook: enorme (onnodige) afvinklijstjes.Zie voor een voorbeeld van zo’n rap


Investering

 € 825,00 incl. lunch  en digitaal cursusmateriaal.

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2  3449 ME Nieuwegein

Deelnemers
14 - 24

Doelgroep
Logopedisten en Vocal Coaches

evenement eigenschappen

Startdatum 11-09-2021
Einddatum 25-09-2021
Sluitingsdatum 10-09-2021
Prijs per persoon € 825,00
Locatie THIM, hogeschool