Fysiotherapie bij (top)sportende kinderen

Inleiding
De Beweegrichtlijn 2017 van de gezondheidsraad, geeft aan dat voor kinderen van vier tot achttien jaar bewegen goed is en meer bewegen beter (Gezondheidsraad 2017). Er wordt bij kinderen aangeraden om minstens drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Deze norm wordt door veel kinderen gehaald door te sporten. Op zich is sporten gezond voor kinderen, alleen leidt dit helaas ook tot sportblessures of sportgerelateerde klachten bij opgroeiende kinderen. Zo was in 2016 85% van alle mannen die de Spoedeisende Hulp (SEH) bezocht met een sportblessure vanwege voetbal een jongen onder de 17 jaar. Bij de meisjes was 56% van de vrouwen onder 17 jaar (Sportblessures 2016 VeiligheidNL).  Het gaat uiteindelijk om ongeveer 3000 kinderen die opgenomen werden op de spoedeisende hulp (SEH) vanwege een sportblessure. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de kinderen die wel een sportblessure hebben, maar niet naar de SEH hoeven, hun klachten gaan vanzelf over of zij worden door huisarts, sport- of kinderfysiotherapeut gezien.

Voor de kinder- en sportfysiotherapeut zijn sportblessures een bekend fenomeen. Overbelastingsklachten bij kinderen die meerdere dagen per week 3 uur trainen, verzwikte enkels na een buitenwedstrijd of knieklachten bij een actief sportend pubermeisje. Deze kinderen worden zowel door de sport- als door de kinderfysiotherapeut gezien. Beide disciplines werken vanuit hun eigen kader.

Deze cursus beoogt de kennis van kinderfysiotherapeuten ten aanzien sportgerelateerde klachten en de kennis van sportfysiotherapeuten ten aanzien van ontwikkelingsgerelateerde klachten bij opgroeiende kinderen te vergroten. Daartoe wordt informatie verstrekt over motorisch leren, inspanningsfysiologie, pathologie, overbelasting, revalidatie en topsport. De cursist zal, vooral zelfstandig, theoretische achtergronden verwerven, daarnaast zal aandacht besteed worden aan casuïstiek, het onderzoeken en behandelen van sportgerelateerde klachten vanuit een kinderfysiotherapeutisch perspectief.

BMX395Einddoelen
Na het volgen van deze cursus bent u beter in staat om:
    • Een sportend kind te behandelen volgens de principes van motorisch leren;
    • Specifieke diagnostische middelen te gebruiken voor sportende kinderen;
    • Ontwikkelingsproblematie bij kinderen te relateren aan klachten bij het sporten;
    • Inspanning te onderzoeken en beïnvloeden als onderdeel van uw aanpak;
    • Bewegingsanalyses te doen teneinde het "attractorlandschap" te kunnen vaststellen;
    • "Best Practices" demonstreren om attractors te beïnvloeden'
    • Preventieve maatregelen kunnen voorstellen om recedief of toekomstig ontstaan van klachten te vermijden;
    • Een goede samenwerking kunnen opzetten met een collega kinderfysiotherapeut of sportfysiotherapeut gebruikmakend van elkaars expertise;
    • (Top)sportende kinderen met aandoeningen of blessures adequaat diagnosticeren en behandelen. 

Inhoud
De cursus bestaat uit 6 volledige cursusdagen. Tijdends de cursusdagen staat interactie met de docent voorop. Uw voorbereiding doet u grotendeels thuis en online met behulp van ons elektronisch platform. Het is van groot belang dat u voorbereid naar de lessen komt om de vertaling van theorie naar de praktijk efficiënt te laten verlopen. Als onderdeel van uw voorbereiding doet u soms online enkele toetsen om te kunnen beoordelen of u de theorie voldoende beheerst. 

Dag 1:

In de eerste cursusdag komen vooral de uitgangspunten van deze cursus aan de orde. In uw voorbereiding hebt u al gelezen over motorisch leren, in de ochtend bespreekt de de docent de topics nog eens kort en werkt deze met u uit in een aantal voorbeelden. In de middag zullen Roy Schaaij en Ivonne Duiser de pathologie, met specifieke kenmerken voor kinderen met u bespreken en in het kader van casuïstiek plaatsen. Daarnaast wordt uw vragen over de voorbereiding en de kennistoetsen beantwoord. De opdrachten voor de komende dagen worden alvast besproken. 

Canoe395Dag 2:

De tweede dag gaat over de pathologie en revalidatie van sportende kinderen. Uw voorbereidingsopdrachten worden besproken en ook uw vragen worden beantwoord. Aan de hand van casuïstiek zullen de meest voorkomende sportblessures deze dag de revue passeren en zal het onderscheid gemaakt worden tussen sportblessures en ontwikkelingsgerelateerde pathologie. De samenwerking tussen sportfysiotherapeut en kinderfysiotherapeut zal hierbij gestalte krijgen door het uitlichten van elkaars expertise. 

Dag 3:
Deze derde dag staat in het teken van inspanning. Het meten en onderzoeken van het vermogen tot inspannen, de fysiologie en het trainen van de conditie. De focus ligt vooral op het sportende kind en welke aandoeningen daarmee kunnen interfereren. Er is ruimte voor veel praktijk en oefenen. 

Dag 4:
Bewegingsanalyse staat deze dag centraal. Met video's gaat u aan de hand van een specifiek model zoeken naar de zogenaamde "attractoren" in de sporthandeling die u op video analyseert. Met deze analyses gaat u bekijken wat beïnvloed zou kunnen en/of moeten worden. Met "best practices" leert u zelf hoe u deze sporthandelingen zou kunnen veranderen. De nadruk ligt vooral op het zogenaamde "Return to Sports" na een blessure en op het voorkomen van recidief en nieuwe blessures. 

Dag 5:
Op deze dag staan overbelastingsletsels centraal. De kennis en vaardigheden, opgedaan tijdens de vorige dagen moet hier worden gebruikt in de voorbereidingsopdrachten en in het uitwerken van casuïstiek.

Dag 6:
De laatste dag staat vooral in het teken van de topsport. Samen met uw docenten gaat u nog eens in op de specifieke kenmerken van het topsportende kind. Alle aspecten komen daarbij aan de orde. Specifieke cases worden aangeboden.
De dag wordt afgesloten met een 'overstijgende' opdracht waarin alle elementen van de cursus samenkomen. 

Voorbereiding
De voorbereiding, het lezen van literatuur, het doen van kennistoetsen, het bekijken van kennisclips en het maken van opdrachten, gebeurt online. De cursusdagen wordenmet name besteed aan praktisch handelen en interactie met de docenten. Per dag zullen daartoe steeds meerdere docenten beschikbaar zijn. 
Data
Zaterdagen 18/2, 25/2, 11/3, 25/3, 31/3 en 15/4

Docenten
Roy Schaaij MSc, KFT,  Kindersportarts, inspanningsfysioloog, Teun Thomassen MSc, bewegingswetenschapper en Performance Trainer diverse nationale jeugdselecties. Sharon Portegies MSc, sportfysiotherapeut

Investering
€ 1790,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, Nieuwegein

Deelnemers
14-24

Accreditatie
57 punten voor  registers AF, Spo  en Ki alsmede voor Keurmerk

evenement eigenschappen

Startdatum 18-02-2023
Einddatum 15-04-2023
Sluitingsdatum 18-02-2023
Prijs per persoon € 1.790,00