Stotteren bij adolescenten en volwassenen

Inleiding
Geen stotterende jongere of volwassene stottert hetzelfde en stotteren wisselt per situatie en per moment. Stotteren is een complex verschijnsel. Enerzijds heeft het een duidelijk technisch, gedragsmatig aspect, anderzijds heeft het cognitieve en emotionele kanten. In dit spanningsveld tussen gedrag, emoties en cognities beweegt de therapeut, die stotterende mensen begeleidt zich, met als doel de therapie optimaal af te stemmen op elk uniek individu. In deze tweedaagse cursus is het uitgangspunt dat de intuïtie van de therapeut en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt de belangrijkste motoren van het therapeutische proces zijn, waarbij kennis en vaardigheden als brandstof dienen. De richtlijn stotteren wordt als basis gebruikt.
Theorie zal steeds afgewisseld worden met het oefenen van vaardigheden met betrekking tot onderzoek, behandeling en therapeutische vaardigheden.

Doelstelling
Na deze cursus:
• Heeft de deelnemer kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek en identificatie zowel van de
  gedragsverschijnselen als van de emotionele en cognitieve componenten van stotteren.
• Ben je in staat een volledig behandelplan op te stellen met SMART doelen voor de stotterende
  adolescent/volwassene.
• Ben je in staat een keuze te maken voor de meest geschikte behandelingsmethode en deze 
  toe te leren passen(o.a. angstdesensitisatie, stottermodificatietechnieken, spreektechnieken).
• Ben je in staat binnen het therapeutisch proces veiligheid te creëren, te vertrouwen op uw intuïtie,
  optimaal af te  stemmen op de adolescent of volwassenen, doelgericht en met de juiste
  verantwoordelijkheidsbalans. 

Docenten
Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, (kinder)coach en kindertolk®, werkzaam in Centrum voor Stottertherapie Gouda. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en ook oudergroepen. Tevens is zij een van de therapeuten bij de RAP-training, een groepstherapie voor jongeren van het Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS). Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren POST-HBO-cursussen op de HU.

Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, Locatie Den Bosch/Breda. Zij is één van de therapeuten van de VIP-training, een groepstherapie voor volwassenen, ook onderdeel van het IZS. Tevens is zij psychosociaal begeleider, systeembegeleider en coach. 

Planning en cursusinhoud 
Dag 1:
• Welkom, kennismaking, afstemming verwachtingen 
• Verschil stottertherapie bij pubers en stottertherapie bij jonge kinderen
• Intake en anamnese
• Werkmodel stotteren – en hoe zet je dat in?
• Logopedisch onderzoek bij stotteren
Lunch
• Vervolg logopedisch onderzoek bij stotteren
• Motivatie voor therapie en Identificatie van stotteren (M en I van MIDVAS)
• Desensitisatie (D van MIDVAS)
• Opdracht voor in de avond

Dag 2:
• Huiswerk bespreken en vragen beantwoorden
• Lichaamsbewustwording
• Cognitieve gedragstherapie gericht op stotteren
• Model neurologische niveaus
• ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) – een introductie
• Contract maken met cliënt
• Stottermodificatie (theorie en oefenen) (V en A van MIDVAS)
Lunch
• Lichaamswerk
• Spreektechnieken theorie (V en A van MIDVAS)
• Spreektechnieken oefenen
• Richtlijn stotteren (wat wel en niet te doen?)
• Transfer en Maintenance (nazorg) (S van MIDVAS)
• Broddelen (differentiaaldiagnose)
• Evaluatie en afronding

charles 456505 unsplash350
Data
Woensdag 16 en donderdag 17 november 2022
9.00 - 17.00 uur

Docenten
Liesbeth van Wijngaarden, logopedist, stottertherapeut, (kinder)coach en kindertolk®. 
Marion Weijts, logopedist en stottertherapeut. 

LiesbethvanWijngaarden120MarionWeijts120


Investering

€ 530,00 incl. lunch en digitaal cursusmateriaal.

Locatie
Hogeschool THIM, 
Newtonbaan 6 3449 NK Nieuwegein

Deelnemers
14 - 20

Doelgroep
Logopedisten die (regelmatig) werken met adolescenten en volwassenen die stotteren of met deze doelgroep zouden willen gaan werken.


evenement eigenschappen

Startdatum 16-11-2022
Einddatum 17-11-2022
Sluitingsdatum 16-11-2022
Prijs per persoon € 530,00
Locatie THIM, hogeschool