(Kinder)fysiotherapie en logopedie van luchtweginfecties bij (Z)EMB

(Kinder)fysiotherapie en logopedie van luchtweginfecties bij (Z)EMB, de inzet van het PEP-masker. 

Inleiding

Bij kinderen en jongeren met een (zeer) ernstig meervoudige beperking ((Z)EMB) komen frequent luchtweginfecties voor. Slikproblemen, maar ook onvoldoende ventilatie van de luchtwegen als gevolg van zitten en weinig hoestkracht dragen hiertoe bij. In deze cursus zal de relatie tussen deze problemen worden uitgediept zowel vanuit het kinderfysiotherapeutische- als logopedische perspectief. De onderzoek- en behandelmethoden (o.a. PEP-masker) komen aan bod zodat kinderfysiotherapeuten en logopedisten hiermee aan de slag kunnen en elkaar kunnen vinden in de zorg voor deze groep kinderen en jongeren.

Studiebelasting
Deze cursus bestaat uit 2 dagen van 7 uur contacttijd. In totaal dus 14 uren. Daarnaast bent u nog ongeveer 5 uur kwijt aan het lezen van artikelen en het maken van casuïstiek. De totale studiebelasting bedraagt derhalve 19 uur. 
Voor deze cursus geldt geen formele toetsing. De voorbereiding voor dag 1 betreft het lezen van artikelen ten behoeve van de juiste voorkennis. Tussen dag 1 en dag 2 hebt u de gelegenheid een uitgebreide casus te maken. Indien mogelijk maakt u hierbij juist gebruik van de multidisciplinaire context. 

Doelstelling
Na afloop van de cursus kan de (kinder)fysiotherapeut of de logopedist een kind mt (Z)EMB effectief onderzoeken en behandelen vanuit de eigen discipline. 

Hij/zij kan:
-  De theoretische achtergrond van het ontstaan van luchtweginfecties bij kinderen en jongeren
   met (Z)EMB beschrijven;
-  Slikstoornissen en de factoren die daartoe bijdragen bij kinderen en jongeren met (Z)EMB herkennen;
-  De huidige inzichten van onderzoeken en behandelen van luchtwegproblemen bij (zeer) ernstig
   meervoudig beperkte kinderen en jongeren benoemen;
-  De inzet van het PEPmasker en ondersteunende compressie onderbouwen en toepassen bij kinderen
   en jongeren met (Z)EMB.

PEP vierkant 450Planning

Dagdeel 1:
In het eerste dagdeel wordt ingezoomd op de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ademhalings- en slik/voedingsproblemen en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren. In brede zin wordt ingegaan op behandelmogelijkheden en de meest recente literatuur zal daarbij besproken worden. In het tweede deel van de cursus zal per discipline specifiek ingegaan worden op deze problematiek en zal tevens een cross over gemaakt worden tussen de disciplines om zo het onderzoek en behandeling voor deze doelgroep te optimaliseren.

Dagdeel 2:
In het tweede dagdeel zal het onderzoek en behandeling aan bod komen specifiek voor de kinderfysiotherapeuten en voor de logopedisten. Bij de kinderfysiotherapie zal ingegaan worden op onderzoeks- en behandelmogelijkheden bij ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Bij de logopedie zal ingegaan worden op onderzoeks- en behandelmogelijkheden van slikstoornissen, zowel van eten en drinken als van speeksel als mede verslikken op maaginhoud.

Dagdeel 3:
Deze tweede dag start met de logopedisten en kinderfysiotherapeuten samen en wordt vanuit een multidisciplinaire benadering casuïstiek besproken.
Vervolgens splitsen de disciplines zich op en volgt er een workshop over ademhaling en luchtwegproblemen voor de logopedisten en een workshop over slikken en voedingsproblemen voor de kinderfysiotherapeuten.

Dagdeel 4:
De casuïstiekopdracht wordt in dit dagdeel gepresenteerd en besproken. Daarnaast kunnen de cursisten vragen stellen naar aanleiding van voorgaande bijeenkomsten en wat zij in de praktijk tegenkomen.
Data
Vrijdagen 27 september en Zaterdag 9 november 2024

Docenten
Danielle Douma, kinderfysiotherapeut UMCG
Florentine Schepers MSc, logopedist en klinisch epidemioloog UMCG

Danielle Douma vierkant 120Florentine Schepers vierkant 120


Investering

€ 660,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
THIM Nieuwegein

Accreditatie
18 punten voor register AF en Ki, Keurmerk. ADAP 15 punten

evenement eigenschappen

Startdatum 27-09-2024
Einddatum 09-11-2024
Sluitingsdatum 27-09-2024
Prijs per persoon € 660,00

Contact

Wil je meer informatie over THIM – de internationale hogeschool voor fysiotherapie, of onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op.

THIM INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE


location Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein
location Newtonbaan 6-8, 3439 NK Nieuwegein
phone 030 288 66 70
envelope info@thimalp.nl