Kinderfysiotherapie bij orthopedische klachten van de onderste extremiteit

Inleiding
In deze cursus wordt het kinderfysiotherapeutische onderzoek en de behandeling van kinderen met orthopedische klachten aan de onderste extremiteit evidence based besproken. Het klinisch rederen wordt met behulp van de HOAC doorgenomen. Cursisten brengen eigen casuïstiek in die wordt besproken.

Doelstelling
Einddoel: De cursist heeft aan het einde van de cursus kennisgenomen van de evidence based practice rondom het onderzoeken en behandelen van een kind met orthopedische klachten aan de onderste extremiteit en kan dit op een video laten zien.


Subdoelen:
•  De cursist kan hypotheses benoemen met betrekking tot kinderen met orthopedische klachten
    aan de onderste extremiteit;
•  De cursist kan hypotheses toetsen middels kinderfysiotherapeutisch onderzoek
•  De cursist kan het onderzoek evidence based uitvoeren;
•  De cursist kan de uitslagen van het onderzoek interpreteren en een behandeling opstellen;
•  De cursist kan een behandeling evidence based uitvoeren;
•  De cursist kan argumenten aandragen voor een behandeling van deze doelgroep door
    kinderfysiotherapeuten vs regulier fysiotherapeuten.

chronpijn250Onderwerpen
•  Ganganalyse
•  Tenenlopen
•  Hypermobiliteit
•  Heup-, knie- en enkelproblematiek
•  Multidisciplinair samenwerken
•  Kinder- vs volwassen fysiotherapie
•  HOAC, ICF-CY.Programma

De cursus bestaat uit twee cursusdagen van 7 uur. Voorafgaand aan de cursusdagen zullen artikelen gelezen worden (2 x 3 uur), een video gemaakt worden (2 x 1 uur) en een HOAC II ingevuld worden (2 x 1 uur). 
Totaal aantal uren: 14 uur contacturen, 10 uur zelfstudie en voorbereiding.

Planning dag 1: Voorbereiding
Voorbereiden onderzoek bij kinderen binnen de doelgroep; de cursist beschrijft een ganganalyse van een kind met orthopedische problematiek aan de onderste extremiteit. De cursist neemt een casus uit de eigen praktijk en vult een HOAC in met betrekking tot het onderzoek van een kind binnen de doelgroep. De cursist neemt relevant videomateriaal op ter illustratie. Artikelen worden door de cursist gelezen.
De cursist bepaald zelf welke leervragen zij heeft en welk videomateriaal aanvullend aan de casus wordt meegenomen naar de cursusdag.

Bijeenkomst 1: Dagprogramma
Ochtend: Bespreken voorbereidingsopdracht ganganalyse en gelezen literatuur. Onderzoek tenengang, hypermobiliteit, enkelklachten.
Middag: Vervolg onderzoek knie- en heupklachten. Doorlopen klinisch redeneerproces tav het onderzoek volgens HOAC; aan de hand van ingebrachte casussen en het videomateriaal wordt de HOAC doorlopen en wordt het klinisch redeneerproces bij een kind met orthopedische problematiek geoefend. De verschillende differentiaal diagnoses komen aan bod, waarna een specifieke anamnese en een specialistisch onderzoek wordt besproken.
De eigen gegevens van het onderzoek en het videomateriaal worden beoordeeld. Evaluatie van de eerste cursusdag.

Planning dag 2: Voorbereiding
Voorbereiden behandeling bij kinderen binnen de doelgroep; de cursist beschrijft een casus van een kind met orthopedische problematiek met gebruik van de HOAC, de nadruk ligt op de behandeling. De cursist neemt relevant videomateriaal op ter illustratie. Artikelen worden door de cursist gelezen. Eventuele vragen worden op schrift gesteld, gemaild naar de docent of meegenomen naar de tweede cursusdag. De cursist neemt dezelfde casus als bij de eerste cursusdag, maar nu wordt de behandeling uitgewerkt. Aan de hand van deze casus wordt de HOAC ingevuld, het behandelgedeelte. De cursist bepaald zelf welke leervragen zij heeft en welk videomateriaal aanvullend aan de casus wordt meegenomen naar de cursusdag.

Bijeenkomst 2: Dagprogramma
Ochtend: terugkijken op het onderzoek, start behandeling volgens HOAC, prognoses.
Middag: behandeling, SMART doelen, evaluatieproces volgens HOAC. Doorlopen klinisch redeneerproces tav de behandeling volgens HOAC; aan de hand van ingebrachte casussen en het videomateriaal wordt de HOAC doorlopen en wordt het klinisch redeneerproces bij de zuigeling met houdingsasymmetrie geoefend. Prognoses, adviezen, oefeningen, beïnvloedende factoren en evaluatie indicatoren worden besproken. De multidisciplinaire behandeling en de eventuele toegevoegde waarde van de behandeling door een kinderfysiotherapeut boven een algemeen fysiotherapeut wordt besproken.
De eigen gegevens van de behandeling en het videomateriaal worden beoordeeld.
Aan het einde van dag 2 worden de cursus geëvalueerd.

Toetsing
Voor deze cursus is geen formele toetsing. Alleen bij volledige aanwezigheid krijgt u een certifaat.
Data
Vrijdag 18 sept en vrijdag 2 okt. 2020
8.45 - 17.00 uur

Docent
Roy Schaaij MSc, kinderfysiotherapeut

Investering
€ 560,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal.

Deelnemers
12 - 24

Locatie
Hogeschool THIM, 
Nieuwegein


Accreditatie
24 punten voor de register Algemeen fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut en Keurmerk

evenement eigenschappen

Startdatum 18-09-2020
Einddatum 02-10-2020
Sluitingsdatum 02-10-2020
Prijs per persoon € 560,00
Locatie THIM, hogeschool