Leergang psychosomatiek bij kinderen

Inleiding
Psychosomatische klachten zijn klachten waar geen aanwijsbare medische oorzaak voor gevonden kan worden maar een relatie wordt gelegd met stress en spanning. De meest voorkomende psychosomatische klachten bij kinderen zijn buikpijn en hoofdpijn maar ook kracht- of zelfs bewustzijnsverlies. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Ook de band tussen ouder en kind kan tijdens het opgroeien zodanig verstoord raken, zelfs al op zeer jonge leeftijd, dat deze kan leiden tot psychosomatische aandoeningen.

Er zijn talloze aandoeningen die in meer of mindere mate bij kinderen voorkomen. In deze cursus zullen deze aan de orde komen. U krijgt handvatten aangereikt om te behandelen bij verschillende leeftijdsgroepen. U zult zelf oefenen en oefeningen ondergaan teneinde uw vaardigheden op alle fronten te verbeteren. Er is ruimschoots de tijd om uw eigen casuïstiek in te brengen op vrijwel alle dagen.


Einddoelen
Na het volgen van deze cursus bent u beter in staat om:
    • Psychosomatische aandoeningen bij kinderen te herkennen en diagnosticeren;
    • Specifieke diagnostische middelen te gebruiken voor psychosomatische aandoeningen bij kinderen;
    • Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen te relateren aan klachten van psychosomatische aard;
    • Ademhalingsoefingen, ontspanningsoefeningen, ACT, hypnose inspanning en beweging te gebruiken als
      onderdeel van uw aanpak;
    • Een multidisciplinaire samenwerking kunnen opzetten rondom de begeleiding van kind en ouders;
    • Kunnen samenwerking in een multidisciplinair team;
    • Kinderen met psychosomatische aandoeningen adequaat diagnosticeren en behandelen. 

Inhoud
De cursus bestaat uit 6 volledige cursusdagen. Tijdends de cursusdagen staat interactie met de docent voorop. Uw voorbereiding doet u grotendeels thuis en online met behulp van ons elektronisch platform. Het is van groot belang dat u voorbereid naar de lessen komt om de vertaling van theorie naar de praktijk efficiënt te laten verlopen. Als onderdeel van uw voorbereiding doet u soms online enkele toetsen om te kunnen beoordelen of u de theorie voldoende beheerst. 

Programma
Dag 1 

• Theorie en diagnostiek SOLK
• Behandelmogelijkheden, theorie en praktijk
• Richtlijnen SOLK en CVS
• Casuïstiek (altijd ook inbrengen eigen casuïstiek)
Dag 2
• Pijneducatie  
• Communicatie bij SOLK
• Casuïstiek
Dag 3
• Ontspanningsoefeningen voor kinderen
• Mindfulness
• Casuïstiek
Dag 4
• Stress 
• Psychomotorische therapie voor de kinderfysiotherapeut
• Casuïstiek
Dag 5
 Inleiding in Acceptance and Commitment Therapy: ACT
Inleiding klinische hypnose
Casuïstiek
Dag 6
• Systeemtherapeutisch behandelen
• Multidischiplinair samenwerken en opzetten netwerk
• Inbrengen en bespreken casuïstiek over afgelopen tijd.

Voorbereiding
De voorbereiding, het lezen van literatuur, het doen van eventuele kennistoetsen, het bekijken van kennisclips en het maken van opdrachten, gebeurt online. De cursusdagen wordenmet name besteed aan praktisch handelen en interactie met de docenten. Per dag zullen daartoe steeds meerdere docenten beschikbaar zijn. 

Toetsing
Tijdens de voorbereiding maakt u een of meerdere kennistoetsen. Deze zijn vooral bedoeld om de voorkennis gelijk te trekken. U dient deze toetsen wel te behalen maar u kunt zo vaak als nodig herhalen. Verder krijgt u feedback op uw opdrachten. Het is van belang alle opdrachten te maken teneinde het certificaat te verkrijgen. 
Data
Zaterdagen 2, 9 en 16 oktober,  6, 13 en 20 november 2021

Docenten
Gert Dedel MSc, kinderfysiotherapeut, Linda Kerstens psycholoog en Hypnotherapeut, Aafke Seebrechts, psycholoog, Marieke Kamphof psychomotorisch therapeut en kinderfysiotherapeut, Edwin Maas systeemtherapeut.

GertDedelvierkant

                                                                                                                                                       Doelgroep
Kinderfysiotherapeuten en fysiotherapeuten of oefentherapeuten die met kinderen werken. 

Investering

€ 1775,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, Archimedesbaan 2 Nieuwegein

Deelnemers
14-24

Accreditatie
66 punten voor  registers AF en Ki, 63 voor Keurmerk

evenement eigenschappen

Startdatum 02-10-2021
Einddatum 20-11-2021
Sluitingsdatum 02-10-2021
Prijs per persoon € 1.775,00