Doelgerichte aanpak bij rotator cuff tendinopathie en geassocieerde pathologie

Inleiding
Deze cursus omvat enerzijds het aspect klinisch redeneren bij rotator cuff pathologie als basis voor een goed gefundeerd behandelplan. Hieraan gekoppeld worden evidence based etiologische factoren bij rotator cuff pathologie besproken samen met diagnostische testen en hun betrouwbaarheid.
Anderzijds zal de cursus dieper ingaan op de concrete inhoudelijke aanpak van de behandeling. De fysiotherapeutische behandeling bij verkorting van weke delen (pectoralis minor en GIRD), motorische controle deficieten en verzwakking van scapulaire spieren en de rotator cuff zelf wordt uitgewerkt in deze cursus. Hierbij zullen zowel manuele en myofasciale technieken als oefenprogramma’s aan bod komen met telkens terugkoppeling naar de wetenschappelijke literatuur hieromtrent.

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus heeft de cursist:
 • Een overzicht van de etiologie van rotator cuff pathologie en wetenschappelijke evidentie hiervoor;
 • Inzicht in klinisch redeneren op basis van deze etiologie om tot een gericht behandelplan te komen;
 • Kennis van wetenschappelijke evidentie omtrent de verschillende aspecten van de fysiotherapeutische behandeling bij rotator cuff pathologie;
 • Zijn vaardigheden uitgebreid voor het stretchen van de pectoralis minor en GIRD;
 • Zijn vaardigheden uitgebreid m.b.t. het evalueren en behandelen van motorische controle deficieten;
 • Kennis van verschillende oefenvormen voor het versterken van de scapulaire spieren en de rotator cuff;
 • zijn vaardigheden uitgebreid in het corrigeren van ongewenste spieractivatiestrategieën tijdens oefentherapie.
Inhoud
 1. Etiologie van impingement gerelateerde rotator cuff pathologie: wat is evidence based?
 2. Klinisch redeneren bij rotator cuff pathologie: van een pijnverhaal naar een gestructureerd behandelplan;
 3. Motor control: de rol van houding en beweging in rotator cuff pathologie;
 4. Weke delenverkorting: efficiënte aanpak van pectoralis minor verkorting en GIRD;
 5. Spierkrachtversterkende oefentherapie: een stevige scapulaire basis;
 6. Spierkrachtversterkende oefentherapie: optrainen rotator cuff;
 7. Sportspecifieke oefentherapie.
Data
Maandat 6 en dinsdag 7 september 2021, 8.45 - 17.00 uur

Docent
Dr Annelies Maenhout, Phd, PT, MT. Postdoctoraal onderzoeker aan Universiteit Gent vakgroep Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en praktiserend kinesitherapeut aan het Sport Medisch Centrum Universitair Ziekenhuis Gent
Annelies Maenhout vierkant120


Investering

€ 560,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, 
Newtonbaan 6 3449 NK Nieuwegein

Deelnemers
12 - 24

Accreditatie
Geaccrediteerd met 18 punten voor de registers algemeen fysiotherapeut, sportfysiotherapeut en manueeltherapeut en Keurmerk

evenement eigenschappen

Startdatum 06-09-2021
Einddatum 07-09-2021
Sluitingsdatum 05-09-2021
Prijs per persoon € 560,00