Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) voor paramedici

Inleiding
Acceptatie en Commitment Therapie (afgekort ACT) is een wetenschappelijke onderbouwde en effectief bewezen methode gericht op gedragsverandering. Deze methode geeft je handvatten om tijdens je behandeling of begeleiding de veerkracht van mensen te vergroten en hen te leren concreet te handelen vanuit persoonlijke waarden. ACT gaat er van uit dat ‘pijn’ bij het leven hoort. We komen namelijk allemaal lichamelijke pijn, verdriet, stress, boosheid, teleurstelling, angst etc. tegen. Hoe we hiermee omgaan is een ander verhaal. Doordat we er niet altijd handig mee omgaan en vaak moeilijke emoties, gedachten en situaties vermijden, creëren we extra lijden. ACT richt zich niet op het verminderen van klachten, pijn en stress. ACT normaliseert klachten en ondersteunt zinvol gedrag. Het doel van werken met ACT is om je cliënten veerkrachtiger te maken. Zodat ze hun leven kunnen gaan leiden, in plaats van je energie te verliezen in lijden of twijfelen. Die vaardigheid bestaat uit zes processen. In de cursus komen de theoretische achtergronden aan de orde maar ligt de nadruk op zelf ervaren en praktische invulling aan de hand van casuïstiek
 
Doelgroep 
Deze scholing is bedoeld voor alle fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten of sportcoaches die professioneel mensen begeleiden en zich wil bekwamen in de ACT-methodiek. 
De scholing is ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat je eerst alle processen op jezelf toepast, zodat je deze vervolgens kan herkennen bij en gebruiken in het contact met cliënten.
 
Doelstelling
• Je kent de oorsprong van ACT.
• Je leert de basis van RFT.
• Je kent de principes van ACT.
• Je leert waardengericht begeleiden.
• Je kunt mindfulness vaardigheden toepassen en maakt hierdoor meer bewuste keuzes en handelt effectiever.
• Je herkent meer en minder flexibel gedrag bij cliënten.
• Je herkent met welk ACT-proces jouw cliënt bezig is.
• Je kunt flexibeler omgaan met belemmerende gedachten en emoties.
• Je bent in staat de ACT-methodiek effectief in te zetten.
• Je kunt schakelen tussen de verschillende processen van ACT.
• Je helpt jouw client zijn/haar psychologische flexibiliteit te vergroten.

Programma
Dag 1:
• Introductie ACT
• Agenda’s afstemmen
• Waarden
• De processen van ACT: creatieve Hopeloosheid, Controle & Acceptatie (1)

Dag 2:
• Acceptatie (2)
• Defusie (kijken naar je denken)
• Mindfulness & Het Zelf

Dag 3:
• Waarden & Toegewijd handelen
• Integratie van ACT binnen het paramedisch proces/ coachingsproces (1)

Dag 4:
• Integratie van ACT binnen het paramedisch proces/ coachingsproces (2)
• Casusbespreking/ oefening.
 
charles 456505 unsplash350Voorbereiding

Van de cursist wordt verwacht dat hij zelfstandig literatuur bestudeert en oefeningen maakt tussen de cursusdagen. De cursusdagen worden met name besteed aan ervaren en interactie met de docent.
De docent maakt gebruik van het boek Time to ACT van Gijs Jansen en Tim Batink (zelf aan te schaffen).

Toetsing
Deze cursus kent geen formele toetsing, bij volledige aanwezigheid en participatie krijgt u een certificaat.
Datum
Zaterdagen 18 en 25 maart, 1 april en 13 mei 2023, 10.00- 17.00 uur

Docent
Jeroen Fassaert, ACT therapeut, fysiotherapeut Revant

Jeroen Fassaert vk 120

Investering
€ 1000,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2 3439 ME NK Nieuwegein

Deelnemers
Max 15

Accreditatie
Wordt aangevraagd.

evenement eigenschappen

Startdatum 18-03-2023
Einddatum 13-05-2023
Sluitingsdatum 19-03-2023
Prijs per persoon € 1.000,00