Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Inleiding
Acceptatie en Commitment Therapie (afgekort ACT) is een wetenschappelijke onderbouwde en effectief bewezen methode gericht op gedragsverandering. Deze methode geeft je handvatten om tijdens je fysiotherapeutische behandeling de veerkracht van mensen te vergroten en hen te leren concreet te handelen vanuit persoonlijke waarden. ACT gaat er van uit dat ‘pijn’ bij het leven hoort. We komen namelijk allemaal lichamelijke pijn, verdriet, stress, boosheid, teleurstelling, angst etc. tegen. Hoe we hiermee omgaan is een ander verhaal. Doordat we er niet altijd handig mee omgaan en vaak moeilijke emoties, gedachten en situaties vermijden, creëren we extra lijden. ACT richt zich niet op het verminderen van klachten, pijn en stress. ACT normaliseert klachten en ondersteunt zinvol gedrag. Het doel van werken met ACT is om je cliënten veerkrachtiger, ofwel ‘psychologisch vaardiger’ te maken. Zodat ze hun leven kunnen gaan leiden, in plaats van je energie te verliezen in lijden. Die vaardigheid bestaat uit zes processen.

Doelgroep
Deze scholing is geschikt voor iedereen die professioneel mensen begeleidt en zich wil bekwamen in de ACT-methodiek.
De scholing is ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat je eerst alle processen op jezelf toepast, zodat je deze vervolgens kan herkennen bij en gebruiken in het contact met cliënten.

Doelstelling

• Je kent de principes van ACT.
• Je leert waardengericht begeleiden.
• Je kunt mindfulness vaardigheden toepassen en maakt hierdoor meer bewuste keuzes en handelt effectiever.
• Je herkent meer en minder flexibel gedrag bij cliënten.
• Je kunt flexibel omgaan met belemmerende gedachten en emoties.
• Je bent in staat de ACT-methodiek effectief in te zetten.
• Je kunt schakelen tussen de verschillende processen van ACT.
• Je vergroot de psychologische flexibiliteit van je cliënten.

Programma
Dag 1:
• Introductie ACT
• Waarden
• De processen van ACT: creatieve Hopeloosheid, Controle & Acceptatie

Dag 2:
• Acceptatie
• Defusie (kijken naar je denken)
• Mindfulness & Het Zelf

Dag 3:
• Waarden & Toegewijd handelen
• Integratie van de processen

charles 456505 unsplash350Voorbereiding

Van de cursist wordt verwacht dat hij zelfstandig literatuur bestudeert en oefeningen maakt tussen de cursusdagen. De cursusdagen worden met name besteed aan ervaren en interactie met de docent.
De docent maakt gebruik van het boek Time to ACT van Gijs Jansen en Tim Batink (zelf aan te schaffen).

Toetsing
Deze cursus kent geen formele toetsing, bij volledige aanwezigheid en participatie krijgt u een certificaat.
Datum
Zaterdagen  27 november, 4 en 11 december 2021, 10.00- 17.00 uur

Docent
Aafke Baars-Seebregts, psycholoog, ACT therepeut, opleider en trainer

Aafke1 120

Investering
€ 750,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2 3439 ME NK Nieuwegein

Deelnemers
Max 18

Accreditatie
In aanvraag voor beroepsinhoudelijk deel

evenement eigenschappen

Startdatum 27-11-2021
Einddatum 11-12-2021
Sluitingsdatum 27-11-2021
Prijs per persoon € 750,00