Vocal massage en larynx facilitatie

Inleiding
Stemklachten ontstaan door een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. Die disbalans uit zich vaak in hypertonie van de larynx en van larynxgerelateerde structuren. Vocal massage en larynxfacilitatie wordt toegepast als aanvullende techniek binnen de logopedische therapie, met als doel stem- en andere klachten op een directe en efficiënte manier te verminderen. In deze cursus leer je vanuit een multidisciplinaire insteek verschillende manuele technieken om spieren en structuren in en rond de larynx te ontspannen en te mobiliseren. Deze manuele technieken zijn ook effectief bij ademklachten, globusklachten, functionele slikklachten en kaakklachten.

Doelstellingen
Einddoel:
Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat:
Een cliënt te onderzoeken m.b.v. diagnostische manuele technieken
Therapeutische manuele technieken toe te passen in het hoofd-hals-nek-schoudergebied

Subdoelen:
- De cursist kent de anatomie en fysiologie van de stem en de omringende musculatuur;
- De cursist kent het domein van de orofaciaal fysiotherapeut en de logopedist
   bij stem- en aanverwante problematiek;
- De cursist herkent de signalen wanneer een orofaciaal fysiotherapeut in te
   schakelen.
- De cursist is in staat problemen te beschrijven die zijn gerelateerd aan hypertonie van de
   larynx en larynxgerelateerde structuren;
- De cursist is in staat problemen te beschrijven die zijn gerelateerd aan hypertonie in de
   aangezichts- en kauwmusculatuur
- De cursist is in staat masserende technieken uit te voeren van de spieren in het hoofd-
   hals-nek-schoudergebied;
- De cursist is in staat een faciliterende technieken uit te voeren aan de spieren in het hoofd-
   nek-schoudergebied;
- De cursist is in staat de larynx in verschillende richtingen te bewegen teneinde de functie
   van de larynx te beïnvloeden;
- De cursist is in staat een cliënt te adviseren op het gebied van lichaamshouding en
   ontspanning teneinde de besproken spieren te beïnvloeden.

Planning en cursusinhoud
Dag 1
- Inleiding en achtergronden manuele facilitatie
- De werkdomeinen van orofaciaal therapeut en logopedist
- Anatomie en fysiologie stemgeving
- Diagnostiek 1: lichaamshouding, hoofdhouding
- Diagnostiek 2: occipitale aanhechtingen, m. trapezius, m. sternocleidomastoideus
- Diagnostiek 3: supra- en infrahyoidale musculatuur
- Diagnostiek 4: larynxstructuren
- Diagnostiek 5: aangezichts- en kauwmusculatuur
- Individuele feedback, vragen
- Introductie therapeutische technieken
- Contra-indicaties

Larynx 400Dag 2
- Bespreken vragen n.a.v. oefenen
- Recap anatomie
- Therapie 1: cervicale wervelkolom, m. trapezius, m. sternocleidomastoideus
- Therapie 2: supra- en infrahyoidale musculatuur
- Therapie 3: larynxstructuren
- Individuele feedback en vragen

Dag 3
- Bespreken vragen n.a.v. oefenen
- Korte recap anatomie
- Therapie 4: aangezichts- en kauwmusculatuur
- Therapie extra: m. scalenus en m. levator scapulae
- Individuele feedback vragen
- De invloed van houding op de spieren van het hoofd-hals-nek-schoudergebied en het
   effect op de larynxfunctie.
- Oefenen van houdingsinstructie en stimulatie
- Rol van ontspanningsoefeningen en rekoefeningen, korte uitleg
- Casuïstiek
- Laatste kans op individuele feedback, laatste vragen en evaluatie

Data
Zaterdagen 8, 15 en 29 oktober 2022, 9.30 - 16.30 uur

Docenten
Martine van der Meulen, stemlogopedist
Saskia Vrickx, orofaciaal fysiotherapeut, fysio de hoofdzaak Woerden

Martine solo3 vierkant 12Saskia VrickxVK 120


Investering

 € 825,00 incl. lunch  en digitaal cursusmateriaal.

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2  3449 ME Nieuwegein

Deelnemers
14 - 24

Doelgroep
Logopedisten die cliënten met stem-, keel- en slikklachten willen ondersteunen.

evenement eigenschappen

Startdatum 01-09-2023
Einddatum 29-10-2023
Sluitingsdatum 08-10-2022
Prijs per persoon € 825,00
Locatie THIM, hogeschool

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration