Maatwerk master kinderfysiotherapie

SCHRIJF ZONDER VERPLICHTINGEN IN, U KOMT DAN AUTOMATISCH OP EEN WACHTLIJST, U ZIT NOG NIET AAN DE OPLEIDING VAST! 

Master kinderfysiotherapie, een maatwerk oplossing

Op deze pagina kunt u vanaf heden de ontwikkeling van onze masteropleiding kinderfysiotherapie bijhouden. 

Onderwijs
De inhoud van het onderwijs volgt de ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat de inhoud per ontwikkelingsfase wordt aangeboden in afgeronde modules. De verschillende kennisgebieden worden integraal aangeboden.
Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van specialistische competenties als kinderfysiotherapeut en als master. De opleiding is modulair ingericht en kent een uitgebreide digitale leeromgeving waarin theorie en toetsting wordt gedaan. Lesbijeenkomsten zijn voor het leren van vaardigheden, het oefenen van vaardigheden en het verwerken van kennis. De lesdagen kennen een structuur van 'onderdompeling' waarbij de student na een flinke theoretische voorbereiding 2-3 dagen vaardigheden oefent rondom hetzelfde thema. 

Maatwerk
De opleiding kent uitgebreide mogelijkheden voor vrijstelling na 'bewezen' compententie. Daarbij is ook een flinke kostenreductie mogelijk. In overleg met zijn eigen studieloopbaanbegeleider maakt de student een eigen studieprofiel om de studie en stages af te ronden. 
Voor iedereen wordt de opleiding afgerond met een afstudeerwerkstuk, waarin kinderfysiotherapeutische vaardigheden, wetenschap, relevantie voor het werkveld en innovatie samenkomen.

Competenties
De opleiding volgt het beroepsprofiel kinderfysiotherapeut 2014. In dat profiel staan de kinderfysiotherapeutische competenties beschreven aan de hand van het CanMeds model. De kern van het onderwijs wordt gevormd door het kinderfysiotherapeutisch handelen.  Tijdens alle lesactiviteiten staat het behalen van de gevraagde comptetenties voorop.

Programma
Van geboorte tot los lopen (10 EC)
Van los lopen tot lagere schoolleeftijd (10 EC)
Lagere schoolleeftijd (10 EC)
Middelbare schoolleeftijd en transitie naar volwassenheid (10 EC)
Stage en supervisie 1 (20 EC)
Wetenschap en afstuderen (25 EC)
Capita Selecta en keuze-onderwijs (5 EC)

Toetsing
Elke student schrijft een aantal CAT's (Critical Appraised Topic) ter toetsing, waarbij een klinische vraag leidt tot een wetenschappelijk verantwoorde oplossing van de vraagstelling.
Chiel en Julie 857CMDe betreffende klinische vraag betreft een vraagstuk passend bij de onderwerpen in het semester.
Vaardigheden worden getoetst met video’s en demonstraties. Theorie toetst de student online. In een portfolio is ruimte voor casuïstiek maar ook opdrachten en papers waarmee gebieden als psychologie, pedagogiek en ethiek worden getoetst. Het uitgangspunt is dat alle competenties en skills worden getoetst, hetzij theoretisch, hetzij praktisch.


Digitaal

De opleiding is digitaal georganiseerd. Dat wil zeggen, papierloos. De student ontvangt geen mappen met lesmateriaal en handouts worden niet geprint. Op de elektronische leeromgeving vindt men al het studiemateriaal en kunnen toetsen en papers worden ingeleverd. 
Voorgenomen start
Vooralsnog begin 2020, cursusdagen zijn afhankelijk van het thema op meerdere dagen na elkaar.

Studiebelasting en contacttijd
90 ECTS in tweeeneenhalf jaar voor het volledige programma, studiebelasting circa 20 uur per week. Afhankelijk van het persoonlijke competentieprofiel en vrijstellingen.

Toelating
Bachelor Fysiotherapie

Investering

Geheel afhankelijk van het aantal vrijstellingen. 
 
Groepsgrootte
Minimaal 12, maximaal 24, studiegroepen van circa 6

Locatie
Nieuwegein

evenement eigenschappen

Startdatum 01-01-2020
Einddatum 31-08-2021
Sluitingsdatum 01-12-2020
Prijs per persoon € 9.500,00