Pijn belicht vanuit een myofasciaal perspectief, kijken met een klinische & wetenschappelijke bril

Inleiding
Voor het werken met het myofasciale substraat lijkt geen evidentie te zijn bestaan de klassieke peilers van de osteopathie (de viscerale, de craniale en de pariëtale), noch binnen de diagnostiek, alsook qua behandeling.
Onterecht zo blijkt, want myofasciale pijnklachten kennen een erg hoge incidentie. Tegelijkertijd wordt deze problematiek in diezelfde wetenschappelijke literatuur bestempeld als ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. Een paradox, met als gevolg dat een niet zo kleine groep patiënten in de kou blijft staan en pijnklachten kunnen uitmonden in chronisch lijden.

In deze 2-daagse nascholing gaan we het complexe fenomeen pijn nader bekijken vanuit een myofasciaal en wetenschappelijk georiënteerd perspectief, waarbij we gebruik gaan maken van een histologische en neurofysiologische bril.
Nociceptie, proprioceptie, interoceptie, myofasciale spanning en trauma…hoe verhouden deze aspecten zich mogelijkerwijs tot de pijnklacht waarmee de patiënt zich aanmeldt in onze praktijk.

Het accent ligt in de eerste plaats op een theoretische benadering, weliswaar altijd met de klinische realiteit in het achterhoofd, om dan vandaaruit de overstap te maken naar de praktijk. Met andere woorden het gaat niet zozeer om het aanleren van een veelheid aan technieken maar veeleer om vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader de vertaalslag te maken naar de dagdagelijkse praktijk van de osteopaat.

Doelstelling
Einddoel: aan het einde van de cursus kun je met klinisch redeneren een onderbouwde keuze maken voor diagnostiek en behandeling van patiënten met myofaciale pijn. 


Thema's
- Het myofasciale substraat – Een beknopt histologisch en anatomisch overzicht
- Nociceptie, Proprioceptie en Interoceptie – Hoe verhouden deze zich tot het complexe fenomeen pijn
- De gespannen patiënt – Werken met het spierpantser
- Praktijk, een Hands-on benadering – Mogelijkheden om te integreren in de dagdagelijkse praktijk

Voorbereiding

De voorbereiding betreft het lezen van artikelen en het voorbereiden van leervragen.

Firefly jonge vrouw met pijn 450


Toetsing
Deze cursus kent geen formele toetsing, bij volledige aanwezigheid krijgt u een certificaat.


Dat
Vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2024, 8.45 - 17.00 uur

Docent
Raf Hertogen, osteopaat DO

RafHertogenInvestering

€ 610,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2 3439 ME NK Nieuwegein

Deelnemers
Max 24

Accreditatie
In aanvraag

evenement eigenschappen

Startdatum 22-11-2024
Einddatum 23-11-2024
Sluitingsdatum 22-11-2024
Prijs per persoon € 610,00

Contact

Wil je meer informatie over THIM – de internationale hogeschool voor fysiotherapie, of onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op.

THIM INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE


location Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein
location Newtonbaan 6-8, 3439 NK Nieuwegein
phone 030 288 66 70
envelope info@thimalp.nl