Emoties in de osteopathie, theorie en praktijk

Inleiding
 In deze basismodule kijken we naar het lichaam vanuit een vakdomein-overstijgende bril waarbij diverse kennisdomeinen zoals klinische en ontwikkelingspsychologie, psychiatrie, neurowetenschappen en bodymind filosofie aan bod komen. We starten met het leren begrijpen van de ontwikkelingsgevoelige context die achter elke hulpvraag schuilgaat en maken hiertoe kennis met een specifiek werkconcept voor anamnese, nl. het vier kwadranten model. Vervolgens gaan we dieper in op lichaamsbewustwording als fundamenteel therapeutisch proces en analyseren hoe onder invloed van spanning en trauma een ‘lichaamspantser’ kan ontstaan. Gezien het belang voor osteopaten reiken we naast dit spierpantser nog een bijkomend werkconcept aan om soms levenslange diepe myofasciale spanningen die ontstaan zijn in de eerste levensjaren beter te leren begrijpen en behandelen. Dit noemen we de myofasciale middenkoker. Wanneer we al deze opgedane inzichten en vaardigheden tot slot vertalen naar de concrete praktijk, doen we dat aan de hand van casuïstieke oefening en hands-on technieken. 

Studiebelasting
Deze cursus bestaat uit  dagen van 6 uur contacttijd. In totaal dus 36 uren. Daarnaast bent u nog ongeveer 2 uur per lesdag kwijt aan het lezen van artikelen en het bekijken van presentaties online en het doen van opdrachten. 12 uur in totaal dus. De totale studiebelasting bedraagt derhalve 48 uur. 

Doelstelling


Toetsing en certificaat

Om voor een certificaat in aanmerking te komen dient u alle opdrachten volledig af te sluiten, onderwijsbijeenkomsten te hebben gevolgd en casuïstiek(en) te hebben ingebracht.
Bij ziekte of onverwachte afwezigheid, kunnen wij niet garanderen dat onderwijsbijeenkomsten kunnen worden ingehaald. Eventueel kunnen wij u een verklaring van deelname voor de gevolgde dagen geven, leest u daarvoor onze algemene voorwaarden. (www.thimalp.nl).

Over de docenten

Dr. Joeri Calcius PHd
Sophie van der Put, fasciatherapeut en lichaamsgericht werken
Corine van der Wijs, psycholoog

Planning

De lesdagen starten steeds om 8.45, kennen 45 min lunchpauze en 2 x 15 koffie- of theepauze.

Per lesdag staat in de (online) studiehandleiding bespreken wat er voorbereid moet worden aan literatuur, luisteren en bekijken van presentaties en het maken van opdrachten. Tevens staan er specifieke doelen per dag en verwijzingen naar literatuur om verder te verdiepen. 

Dag 1 en 2

De eerste twee dagen zijn vooral gericht op de onderliggende theorie en op het integreren hiervan in het osteopatisch handelen. 
 

Dag 3 en 4
Op dag 3 en 4 komt de praktijk aan de orde. Sophie van der Putt zal u meenemen in het lichaamsgericht werken en hoe dit toe te passen binnen een osteopatische context.  
Data


Docenten
Dr. Joeri Calcius, PHd, DO
Sophie van der Put, Fasciatherapeut, ervaringsgericht lichaamswerk
Corine van der Wijs Psycholoog

Joeri Calcius 120
Investering

€  1600,00 incl. lunch, toegang tot de online leeromgeven en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, 
Nieuwegein

Accreditatie
Geacrediteerd met ... punten voor register osteopathie bij NRO en NOF (in aanvraag)

evenement eigenschappen

Startdatum 18-12-2024
Einddatum 04-04-2025
Sluitingsdatum 18-12-2024
Prijs per persoon € 1.600,00

Contact

Wil je meer informatie over THIM – de internationale hogeschool voor fysiotherapie, of onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op.

THIM INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE


location Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein
location Newtonbaan 6-8, 3439 NK Nieuwegein
phone 030 288 66 70
envelope info@thimalp.nl