Algemene voorwaarden en gedragscode

THIM ALP, conformeert zich aan de aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode.

NRTO small






Ook is THIM ALP via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.