Inspanning bij kinderen

Inleiding
Deze tweedaagse cursus biedt theorie en praktijk omtrent alle facetten van inspanning bij kinderen. In toenemende mate wordt duidelijk hoe belangrijk bewegen en inspannen voor de gezondheid is. Recent onderzoek laat zien dat kinderen in Nederland te weinig en onvoldoende intensief bewegen. Het bewegen is van grote invloed op tal van aspecten van gezondheid, zowel bij gezonde als bij zieke kinderen. In deze cursus komen beide facetten aan de orde en leert u bovendien hoe aspecten van inspanning te testen en meten en hoe de verkregen gegevens vervolgens geïnterpreteerd moeten worden.

Doelstellingen
Na afloop van deze cursus kan de cursist de fysiologie van inspanning beschrijven bij kinderen, deze relateren aan gezonde en minder gezonde kinderen. De cursist kan meetinstrumenten gebruiken om aspecten van inspanning te meten en weet hoe hij de verkregen gegevens moet interpreteren. De cursist kan vervolgens een trainingsadvies op stellen en (laten) uitvoeren.

ergometrie bij kinderen
Programma

Dag 1
8.45    Ontvangst met koffie en thee
9.00    Inspanningsfysiologie bij kinderen (algemeen)
10.30  Koffiepauze
10.45  Inspanningsfysiologie bij doelgroepen (Long en Obesitas)
12.30  Lunch
13.15  Inspanningsfysiologie bij doelgroepen (NMA)
15.00  Koffie/thee
15.15  Opdracht uitwerken
17.00  Einde

Dag 2
8.45    Ontvangst met koffie en thee
9.00    Testen van Inspanning
10.30  Koffiepauze
10.45  Training van de lichamelijke fitheid
12.30  Lunch
13.15  Opdracht /casus
15.00  Koffie/thee
15.15  Nabespreking opdracht
17.00  Einde

Toetsing
Voor deze cursus is geen formele toetsing. Alleen bij volledige aanwezigheid krijgt u een certifaat.
Data
Maandag 14 en 21 september 2020, 8.45-17.00 uur

Docenten
Dr. Tim Takken Klinisch Inspanningsfysioloog Physiology Academy, Dr. Peter Klijn Klinisch Inspanningsfysioloog en bewegingstherapeut Merem Heideheuvel

PKlijn vierkant120Tim Takken120


Investering

€ 570,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal.

Deelnemers
12 - 24

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2  Nieuwegein

Accreditatie
14 punten voor de registers algemeen fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut

evenement eigenschappen

Startdatum 14-09-2020
Einddatum 21-09-2020
Sluitingsdatum 14-09-2020
Prijs per persoon € 560,00